Spiritualita jednoty Spoločnosť

V súkromnom živote tak ako na verejnosti

Prísaha. Dr. Waldery Hilgeman, 38-ročný Holanďan, je vicepostulátorom v procese blahorečenia zakladateľky Hnutia fokoláre Chiary Lubichovej. Foto: CSC

Rozhovor s vicepostulátoromprocese blahorečenia zakladateľky Hnutia fokoláre Chiary Lubichovej, tridsaťosemročným Holanďanom Waldery Hilgemanom.

Blahorečenie je prvý, no dôležitýrozhodujúci krok. Patrí medzi tie, čo pri horskom výstupe udávajú tempocelý výstup je potom akoby ľahší. V novembri sa Katedrále sv. Petra vo Frascati uzavrela diecézna fáza procesu blahorečeniasvätorečenia Chiary Lubichovej.

To znamená, že po takmer piatich rokoch zhromažďovania dokumentovsvedectiev bude procesný postup pokračovať vo Vatikáne. Ďalej bude skúmať hrdinskosť cností zakladateľky Hnutia fokoláre Kongregácia pre kauzy svätých. A prípade, že bude potvrdený zázrak, ktorý sa stal na jej príhovor, požiada pápeža, aby ju vyhlásil za blahoslavenú. Pri týchto etapách treba, samozrejme, používať podmieňovací spôsob. Vychádzajme všakniekoľkých istých bodov: čo sa týka vernosti evanjeliu, pri Chiare Lubichovej nebol rozdiel medzi obrazom, ktorý vytváralo jej pôsobenie n

pri Chiare Lubichovej nebol rozdiel medzi obrazom, ktorý vytváralo jej pôsobenie na verejnosti, a jej súkromným životom.

a verejnosti,jej súkromným životom.potom, celé jej bytie bolo zamerané smerom von, mimo seba,znamení dialógustretnutia. Aj samotné povolaniesvätosti prežívala ako Boží dar,ktorým sa treba podeliťostatnými, aby dozrieval ajnich.

Waldery Hilgeman pokračuje: Prvý raz som počul o Chiare Lubichovej ako chlapec, mohol som mať okolo desať rokov, takže aj so zrelosťou životným entuziazmom zodpovedajúcim tomuto veku. Priťahovala ma skupinka detí, ktoré si osvojovali charizmu jednotysnažili sa podľa nej žiť. Môj prvý bližší kontaktChiarou sa udial až o mnoho rokov neskôr.decembri 1998 som saLoppiane zúčastnil na medzinárodnej škole pre mladýchprišla tam Chiara, chcela nás pozdraviť, spoznať a porozprávať svoju skúsenosť. Bolo to mimoriadne stretnutie, vedela človeka zaujaťnasmerovať k Bohu.“

Ako vnímate Chiaru po hlbšom spoznaní jej života prostredníctvom jej spisov, dokumentáciejej odkazu?

Moja výhoda spočívala tom, že som vyrastalprostredí charizmy jednoty, takžepribúdajúcim vekom sa moje vnímanie Chiary menilo, nie preto, že by sa menila ona, ale vďaka môjmu dozrievaniu.tomto zmysle môžem povedať, že vďaka možnosti spolupracovať na jej procese blahorečenia som pri čítaní spisov zhromaždených kompetentnými inštitúciami lepšie pochopil, že to, čo bolo vidieť navonok, Chiara žila do dôsledkov ajsúkromí. Pri dôležitých rozhodnutiach, ako aj pri prostých každodenných úkonoch, pri prechádzkach aj pri stretnutiach vždy bolaKristovej prítomnosti.

Čiže život podľa evanjeliabežnom každodennom živote.

Presne tak, jej svätosť bola každodenná. Pri modlitbe Anjel Pána 1. novembra nám Svätý Otec pripomínal, že svätí sú ľudia, ktorých Boh povolal, aby žili po Kristovom boku, ale „s nohami na zemi“, zakúšajú teda každodenné útrapy, úspechy, ale aj bolestipády.tomto zmysle sa Chiara dokonale začleňuje do Cirkvou odporúčanej modernej svätosti, čiže do svätosti, ktorá iste je povolaním, ale aj Božím darom.

Nasadila sa pre svätosť, ktorá sa nemá týkať len samého seba, ale má priťahovať a zaangažovať čo najväčšie množstvo ľudí

Takéto povolanie vyžaduje odpoveďChiara ju realizovala radikálne. A inovatívne. Nasadila sa pre svätosť, ktorá sa nemá týkať len samého seba, ale má priťahovaťzaangažovať čo najväčšie množstvo ľudí. Takzvaná kolektívna svätosť, ktorú sa snažila až do samého konca napĺňať prostredníctvom charizmy jednoty podľa slov evanjelia ut omnes aby všetci boli jedno“ (Jn 17, 21). Znamená to, že ja spoluniekým iným môžeme dosiahnuť „viditeľnú“ mystickú Ježišovu prítomnosť medzi nami, čiže svätosť sa napĺňa kráčajúcBohu rukaruke.

Ďalším inovatívnym aspektom jej odkazu je pozdvihnutie ženy.

Áno, jej odkaz sa potom začlenil do horizontov, ktoré formuloval Druhý vatikánsky koncil, tu sa zveruje žene ústredná rolaspoločnosti a Cirkvi. Cirkev uznala hnutie ako Máriino dielo. Okrem toho fokoláre má jedno špecifikum, pretože prezidentom je žena. Po Chiare Lubichovej nasledovala Maria Voceová.súladecharizmou je pri prezidentovi spoluprezident, fokolarín kňaz.

Myslím, že zozbieranie podkladov si vzhľadom na Chiarinu popularitu vyžadovalo značné úsilie.

Iste, bola to veľmi rozsiahla úloha. Zhromaždená dokumentácia má celkovo 35-tisíc stránok. Bola to náročnázodpovedná práca, vyžadovala si rozsiahle spracovanie, no Cirkev mátejto oblasti veľké skúsenosti.

Dá sa pri toľkých vypočutých hlasochmedzi množstvom prečítaných strán nájsť jedna vodiaca línia, ktorá by nám umožnila lepšie pochopiť Chiaru Lubichovú?

Najviac vystupuje do popredia životná stálosť ženy, ktorá od okamihu, keď si uvedomilapochopila dar, ktorý pre ňu Boh pripravil, snažila saním podeliťdarovať ho ďalej.

charizma jednoty nás vedie k nadväzovaniu vzťahov a k dialógu s ostatnými.

Opakujem, charizma jednoty nás vedienadväzovaniu vzťahovk dialóguostatnými. A Chiara vždy ku každému pristupovala bez toho, aby ju obmedzoval jeho pôvod, kultúra či náboženstvo.

Celý proces sa teraz presúva na Kongregáciu pre kauzy svätých.

Začína sa druhá fáza, ktorá sa doslova nazýva rímska, tu sa bude do hĺbky skúmať podstatazásluhy jej života. Je to obdobie skúmaniahodnotenia toho, čo bolo doteraz zhromaždené.

blank
Chiara Lubichová, Foto: CSC

Ukončenie prvej fázy prijalo Hnutie fokoláreveľkým uspokojením.

Áno,obrovskou radosťou, prežívanou však aj veľmi triezvo. Hnutie fokoláre sa venovalo štyri, ba skoro päť rokov tejto prácimodlitbe a vo vnútornom sústredení dnes to všetko vyústilo do slávnosti, pretože vidíme, že pre našu zakladateľku sa uzatvorila prvá fáza procesu.

Vo funkcii postulátora sledujete aj proces blahorečenia vietnamského arcibiskupa, kardinála Van Thuana, ktorý hrdinsky svedčil o evanjeliu vo väzení. Na prvý pohľad je jeho životopis v mnohom iný ako životopis Chiary Lubichovej. Majú však aj niečo spoločné?

Predovšetkým ich priateľstvo. Van Thuan malChiarou veľmi hlboký vnútorný duchovný vzťah. A je to celkom prirodzené, pretože svätí medzi sebou hovoria tým istým jazykom, jazykom lásky, Ježišovým jazykom.tomto jej bol Van Thuan skutočne veľmi podobný.

Začali sme prvým kontaktomChiarou Lubichovou. Dnes, po päťročnej práci na skúmaní jej osobnosti, ktorý prvok vás na nej najviac oslovuje?

Povedal by som, že sa vo mne posilnilo hlboké citové putojej osobe.

svätí medzi sebou hovoria tým istým jazykom, jazykom lásky, Ježišovým jazykom.

Vnútriduši cítim predovšetkým silnú výzvu byť verný charizme, ktorú Boh daroval Chiarektorú ona odovzdala ľudstvu prostredníctvom Máriinho diela, Hnutia fokoláre. Výzva na vernosť, žiťBožej prítomnostipre univerzálne bratstvo.

V čom však bola Chiara Lubichová „najvýnimočnejšia“?

Povedal by som, žeradikálnosti života,každodennej vernosti, v tom, akospiritualite opusteného Ježiša na kríži považovala za svoje bolesti ľudstva,úsilí napĺňať Ježišovu modlitbu „aby všetci boli jedno“, aby mu mohla, tak ako túžila, „priniesťnáručí celý svet“.

KTO JE CHIARA LUBICHOVÁ

Chiara Lubichová sa narodilaTridente 22. januára 1920 ako druhá zo štyroch detí. Užranej mladosti jej tragické vojnové šialenstvo pomohlo pochopiť, že zostáva len Boh. Rozhodla sa mu teda zasvätiť svoj život. Počiatky pri chudobných vo svojom meste nazvala „božským dobrodružstvom“.Siedmy december 1943 sa všeobecne považuje za začiatok Hnutia fokoláre; jeho cieľom je prispievaťbudovaniu zjednotenejšieho sveta, vychádza pritomJežišovej modlitby „aby všetci boli jedno“.roku 1962 bolo potvrdené Cirkvounázvom Máriino dielo, dnes je prítomné182 krajinách. Chiara Lubichová zomrelaRocca di Papa 14. marca 2008. Proces jej blahorečenia bol začatý 27. januára 2015, diecézna fáza bola ukončená 10. novembra 2019. Obrady viedol Katedrále sv. Petra vo Frascati biskup Raffaello Martinelli.

Uverejnené v Avvenire

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Ivan Mikloš: Ak by Západ prestal dovážať ruský plyn a ropu, Rusko by si nemohlo dovoliť financovať vojnu

Mária Kostyálová

Výber NM: Zelenskyj sa rozprával s pápežom. Chcel by, aby sa František stal prostredníkom pri rokovaní

Michal Lukáč

Výber NM: Je to morálna autorita, povedal premiér Heger po stretnutí s pápežom

Michal Lukáč

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies