Stĺpčeky

Ekumenická komunikácia nás formuje

Ježiš pozýva a nabáda svojich učeníkov k vzájomnej jednote, “…aby svet uveril, že si ma ty, Otče, poslal” /Jn 17, 21/. Ak ide o učeníkov, ktorí sú roztrúsení do rôznych cirkví a cirkevných spoločenstiev, platí to s azda ešte väčšou naliehavosťou. Lebo nič tak neprekáža evanjelizácii sveta, ako nejednota tých, čo sa hlásia ku Kristovi ako Jeho učeníci…Pozvanie k jednote vo viere a láske sme dostali všetci, čo máme vznešené meno kresťan, učeník, nasledovník. Dekrét o ekumenizme Druhého vatikánskeho koncilu /čl. 4/ všetkých katolíckych veriacich vyzýva k zodpovednosti za jednotu kresťanov, aby “pochopili znamenia časov a horlivo sa zapojili do ekumenickej činnosti”. Ako prijímame túto výzvu?

Dovoľte mi podeliť sa s  malou skúsenosťou, ktorú sme zažili spolu s manželom za čias  totality. Našu túžbu po jednote kresťanov sme hľadali naplniť  spolu s nejakými druhými kresťanmi v modlitbe na tento úmysel. Môj manžel mal v zamestnaní skvelého šéfa, Milana Jurču z Cirkvi bratskej /ďalej CB/, tak sme začali v nedele, idúcky zo svätej omše, chodiť ku nim na nedeľnú bohoslužbu slova. Spoznávali sme tam kazateľov, tých, ktorí pracovali s mládežou, s detským i dospelým zborom a tešili sme sa z opravdivosti ich služby. Priateľom sme charakterizovali toto spoločenstvo ako svojho druhu “rehoľu žijúcu vo svete”, vzhľadom na prijímanie členov do CB na základe osobného rozhodnutia. K 90. výročiu nás CB požiadala napísať niečo o nich. Vyjadrili sme to slovami: Čo nám Boh daroval cez CB.

Bolo toho naozaj veľmi veľa: Účasťou na ich bohoslužbách slova, či na modlitbových hodinách začala svojho druhu “výmena duchovných darov” medzi nami katolíkmi a protestantmi. CB nám poskytla pre našich kňazov Biblickú konkordanciu od brata Juraja Potúčka, páter Emil Krapka, SJ, im prišiel predstaviť podstatu svätej omše a jej dôležitosť pre každého katolíka/ katolíčku. Manžel bol pozvaný, aby na stretnutí mládeže CB predstavil katolícke učenie o Eucharistii, s odkazom na novozákonné knihy a prax prvotnej cirkvi. My sme s radosťou išli pomáhať stavať novú modlitebňu CB na Starej Turej, čo bola krásna duchovná skúsenosť!

Čo je však veľmi podstatné v ekumenickej komunikácii:  zachovať si jednotu s vlastnou Cirkvou a “nepodnikať ” na vlastnú päsť aj v zložitých situáciách nespokojnosti  s vlastným spoločenstvom.

Najmä každé ráno sme pripravili striedavo modlitbu a meditáciu nad Božím slovom a potom sme so zápalom pracovali na stavbe. Pokračovalo to ďalej “dialógom života” v konkrétnych podobách:  napríklad spoločné modlitby za ťažko chorého syna; brat kazateľ František Ciesar preniesol náš preklad knihy Listy rodičom na vydanie do zahraničia; v modlitebni CB v Bratislave sme smeli mať – napriek všadeprítomným očiam ŠTB – svoje katolícke duchovné stretnutia; spoločne sme ďakovali s viac ako 50 členmi CB za život môjho zosnulého manžela; teraz, po viac ako 38 rokoch spoločne žijeme s viacerými rodinami z CB Slovo  života v duchu spirituality evanjeliovej jednoty Hnutia fokoláre. Toto bohatstvo  vnímame aj ako odpoveď na našu túžbu “spoločne sa modliť za jednotu kresťanov”.

Vzájomne sme si zdôraznili plnú slobodu  svojej identity viery, a následne aj slobodu nezúčastniť sa prijímania pri ich  slávení Večere Pánovej, lebo lásku a priateľstvo voči nim sme chceli žiť vo vernosti pravde o Eucharistii.

Vtedy sme si uvedomili, ako je dôležité chápať ekumenickú komunikáciu na prvom mieste ako dielo Svätého Ducha a nie realizovať naše túžby a predstavy. Ale s nami a v nás samých sa udiala zmena, že Ježišovu vrúcnu modlitbu k Otcovi za jednotu jeho učeníkov sme prijali za svoju a tak sme sa otvorili formovaniu ekumenickej mentality v nás. Poznanie druhých kresťanov nás otváralo úcte k darom druhých kresťanov, ktoré rozvíjali a rozvíjajú. [1] Čo je však veľmi podstatné v ekumenickej komunikácii:  zachovať si jednotu s vlastnou Cirkvou a “nepodnikať ” na vlastnú päsť aj v zložitých situáciách nespokojnosti  s vlastným spoločenstvom. Ježiš prítomný v jednote svojich učeníkov[2] je zdrojom múdrosti pri riešení  problémov a zachová nás v láske a v postoji pokánia.

Pápež František vo svojom “Liste putujúcemu Božiemu ľudu v Nemecku” z 29. júna 2019 /čl. 11/ dodáva odvahu nespokojencom, ktorí žiadajú “synodálnou cestou” nastoliť “štrukturálne reformy”, ktoré majú v mnohom blízko k cirkevnej  praxi Evanjelickej  cirkvi.

Máme spoločné Sväté písmo, máme spoločné Apoštolské vyznanie viery, máme Magnu chartu Božieho kráľovstva v modlitbe Pána Otče náš. Ako ďalej?

Zdôrazňuje aj odvahu zachovať vernosť dvom určujúcim prvkom našej cirkevnej DNA: priorite evanjelizácie a sensu Ecclesiae. To umožňuje vedome prijať synodalitu[3]  ako spôsob bytia Cirkvi, kde celok je viac ako časť, čo nám rozšíri pohľad, aby sme spoznali väčšie dobro v riešení, ktoré prinesie úžitok nám všetkým.

Ako bude meniť  ekumenická komunikácia postoje jednotlivých cirkví a cirkevných spoločenstiev zoči voči náročným výzvam dnešných čias? Máme spoločné Sväté písmo, máme spoločné Apoštolské vyznanie viery, máme Magnu chartu Božieho kráľovstva v modlitbe Pána Otče náš. Ako ďalej? Na to dáva istú nádejnú odpoveď Max Thurian, teológ ekumenickej komunity v Taizé: “…Musíme pristúpiť k počúvaniu Božieho slova, a to spoločne a s pomocou prvých vykladačov a učiteľov z dôb, keď prenasledovaná Cirkev ešte žila v najživšej a najširšej jednote.”

K tomu môže celý Boží ľud pridať svoje “Amen!” a svoju modlitbu a pôst. Lebo spoznávanie sa a  ekumenická komunikácia je pre nás ekumenických kresťanov štýlom pre náš vzťah s Bohom a s blížnym.

v konzultácii s otcom ThDr. Antonom Konečným.

[1]     Pápež Ján Pavol II. vo svojej knihe Prekročiť prah nádeje to považuje za druhú stranu mince škandálu rozdelenia kresťanov: Boh využil rozdelenie kresťanov, aby si každé spoločenstvo rozvinulo podľa svojej kultúry a možností vlastné duchovné dary, ktoré budú obohatením pre všetkých kresťanov v jednej Kristovej Cirkvi.

[2]     Kde sú dvaja alebo traja v mojom mene zjednotení, tam som ja uprostred nich. Mt 18,20.

[3]     Synodalita, podľa pápeža Františka v čl. 12 citovaného Listu putujúcemu Božiemu ľudu v Nemecku, nemôže postrádať Ježišovu logiku, ktorú používal pri veľkých rozhodovaniach: pôst a modlitbu. Musí byť vždy sprevádzaná milosťou pokánia, aby naše osobné aj spoločné konanie sa vždy viac podobalo kenoze Krista /Fil 2, 1-11/ a ju vyjadrovalo.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

V žiadnom vzťahu nestačí iba opakovať slová lásky

Choď pomáhať utečencom, celá firma stojí za tebou

Dáša Fedorková

Stojí ti to za to?

Katarína Jančišinová

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies