Ekonomika spoločenstva Správy

Pápež František zvoláva do Assisi podnikateľov a ekonómov

Foto Flickr/ Christopher John SSF

Pápež František, pozýva mladých ekonómov a podnikateľov do Assisi, aby spoločne urobili pakt pre novú ekonomiku. Ekonomika spoločenstva z Hnutia fokoláre bude mať spolu so zástupcami miestnej diecézy, mestského zastupiteľstva a miestneho inštitútu Serafico zastúpenie v organizačnom výbore, ktorý bol zriadený pre túto udalosť.

Od 26. do 28. marca 2020 bude mesto Assisi hostiteľom účastníkov „Františkovej ekonomiky“. Táto udalosť medzinárodného rozmeru je určená mladým ekonómom a podnikateľom, ktorí sú iniciátormi zmien a angažujú sa v uskutočňovaní „inej“ ekonomiky a nového myslenia. Samotný pápež František ich pozýva listom a zvoláva ich do mesta sv. Františka, ktoré je symbolom humanizmu a bratstva.

Ekonomika spoločenstva v prípravnom výbore

Pozvanie je určené mladým ekonómom a podnikateľom z celého sveta, bez rozdielu vierovyznania či národnosti, aby spolu naštartovali proces globálnej zmeny, ktorým sa ekonomika dneška i zajtrajška stane spravodlivejšou pre všetkých, ktorá bude podporovať všetkých bez rozdielu, bez toho, aby niekoho opomínala či zatláčala do úzadia.

Usporiadanie tejto udalosti má na starosti organizačný výbor, ktorého členmi sú zástupcovia Assiskej diecézy, mestského zastupiteľstva Assisi, assiského Inštitútu Serafico a Ekonomiky spoločenstva z Hnutia fokoláre.

Komplexné problémy dnešného sveta, počínajúce ochranou životného prostredia a končiace sociálnou spravodlivosťou, potrebujú odvážnu angažovanosť a ochotu prehodnotiť ekonomické paradigmy našich čias.

blank
Logo “Františkovej ekonomiky”

V encyklike Laudato si´ Svätý Otec pripomína, že všetko je navzájom vnútorne prepojené a táto zem je naším spoločným domovom, preto vyzýva na jej ochranu a na ochranu celého ľudstva, ktoré na nej žije. Varuje pred nerozvážnym zneužívaním prírodných zdrojov a krátkozrakou politikou, ktorá vidí len okamžitý zisk bez dlhodobých perspektív. Vychádzajúc z príkladu sv. Františka je preto nevyhnutné vybudovať novú integrálnu ekológiu, neodlučiteľnú od pojmu spoločného dobra, ktoré sa musí uskutočňovať prostredníctvom voľby solidarity, na báze „preferenčnej opcie najchudobnejších“ a musí vychádzať „z riešení štrukturálnych problémov svetovej ekonomiky“.

Výzva pápeža Františka adresovaná mladým ekonómom je udalosť, ktorá predstavuje historickú etapu. Spája totiž dve veľké témy a vášne pápeža Františka: prioritu mladých a naliehavú starostlivosť o „inú“ ekonomiku.

Františkova Oikonómia

V jeho mene pozývame tých ekonómov a podnikateľov, ktorí sú citlivejší na ducha „Františkovej oikonomie*“ (Františka z Assisi a pápeža Františka), aby sme im mohli sprostredkovať to najlepšie z daných tém a ekonomickej praxe dnešného sveta. Slovo „oikonomia“** obsahuje mnohé reality: má pôvod v gréckom slove a poukazuje na pravidlá vo vlastnom dome, ale smeruje aj k starostlivosti o spoločný domov, k onomu oikos. Budeme uvažovať o oikonomii aj podľa cirkevných otcov, ako teologickej kategórii univerzálnej záchrany.

„Mesto Assisi je pre túto udalosť podstatné, pretože je to mesto s posolstvom ,inej‘ ekonomiky. Program bude prebiehať v rôznych častiach mesta a bude sa opierať o tri piliere Františkovej oikonomie, ktorými sú: mládež, prostredie, chudobní,“ komentuje prof. Luigino Bruni, vedecký riaditeľ výboru.

Táto udalosť, upevnená „paktom“, je pre pápeža Františka potvrdením zmeny súčasnej ekonomiky a pre budúcnosť zárukou „ekonomiky s dušou“. Súčasne je tiež veľkou nádejou zaistenia práv pre budúce generácie, ako sú: právo na prijatie života, právo na sociálnu spravodlivosť, právo na dôstojný život pracujúceho človeka a právo na záchranu našej planéty.

Od 26. do 28. marca 2020 bude mať „Františkova ekonomika“ podobu malých laboratórií, umeleckých predstavení, seminárov a plenárnych zasadnutí s najznámejšími ekonómami a odborníkmi v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a humanitných vied, ktorí budú uvažovať a pracovať spoločne s mladými. Na túto udalosť je možné sa prihlásiť od júna 2019.

* Termín oikonomia sa v teológii používal na označenie náuky o spasiteľnej Božej prozreteľnosti.

** Oikonomia, oikos – dom, nomos – zákon, správa domácnosti alebo domáce hospodárenie.

Všetky informácie sú dostupné na stránke  www.francescoeconomy.org

Odkaz na list Svätého Otca Františka v angličtine

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Sociálna podnikateľka Ana: Každá rozmanitosť, každý človek je súčasťou spoločnosti, v ktorej žijeme

Martina Baumann

Dve percentá im pomôžu na sto percent

redakcia nm

Kolumbijský ekonóm: Jednou z možností na zníženie vidieckej chudoby je deeskalácia konfliktu

Martina Baumann

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies