Spiritualita jednoty

„Absolútna nula z lásky“. Mária a dialóg

Foto: Centro Ave

Chiara sa už aj predtým stretávala s veriacimi z iných cirkví, ale od osemdesiatych rokov 20. storočia nastal v Máriinom diele rozkvet aktivít na poli ekumenizmu a potom aj v oblasti medzináboženského dialógu. Zrodili sa hlboké vzťahy s príslušníkmi rôznych kresťanských cirkví a s členmi rozličných náboženstiev, ako aj s osobami bez vierovyznania.

Mária bola pre Chiaru dôležitou postavou na poli dialógu, pretože je vzorom matky, ktorá miluje všetkých a vytvára vzťahy medzi všetkými tak, že necháva svoje srdce z lásky prázdne.

Z jedného kolegamenta

Rocca di Papa 26. mája 1987

Ak budeme mať srdce tejto Matky, budeme milovať všetkých, a nielen členov našej Cirkvi, ale aj ostatných. Nielen kresťanov, ale aj moslimov, budhistov, hinduistov atď. Aj ľudí dobrej vôle. Aj každého človeka, ktorý žije na tejto zemi. Máriino materstvo je totiž univerzálne (porov. LG, 79), tak ako bolo univerzálne vykúpenie.

Z príhovoru k členom hnutia v Španielsku

Madrid 8. decembra 2002

Pravda je, že Ut omnes unum sint, ktoré je našou métou, dosiahneme len vtedy, ak nám v tom pomôže Mária. Ježiš na kríži jej zveril ľudstvo v osobe Jána a len Mária, ktorá objíma celé ľudstvo, môže spojiť všetkých, aby boli bratmi a sestrami, vytvoriť z nás jedinú veľkú rodinu. Takže nepochybujem o tom, že medzi Ut omnes a Máriou je silné puto. On, Duch Svätý, nám dal cieľ, ktorým je úsilie o to, aby všetci boli jedno, aby všetci boli jednou rodinou, a nás robí nástrojmi, malými Máriami, na budovanie tejto jednoty.

Záleží na tom, ako Máriu predstavíme

V jednom rozhovore pre Vatikánsky rozhlas v mariánskom roku 1987 Chiara odpovedala na konkrétnu otázku, či „v ekumenickej oblasti postava Márie napomáha, alebo skôr brzdí cestu k plnej jednote cirkví“ vzhľadom na to, čo zdôrazňuje reforma: „len milosťou“ a „len vierou“. Chiara predstavila Máriu ako tú, ktorá sa stala prázdnou z lásky a tak dala priestor Slovu.

Z rozhovoru v brazílskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu

4. júna 1987

Zdá sa mi, že záleží na tom, ako Máriu predstavíme. Nám […] samotná charizma hnutia predkladá Máriu v určitom svetle. Ako prvú Kristovu učeníčku, najdokonalejšiu Kristovu učeníčku, alebo napríklad aj ako tú, ktorá žije Božie slovo […].

Ak sa, naopak, Mária predstaví na základe určitých ľudových tradícií, ktoré niekedy máme a ktoré pre nás katolíkov sú v poriadku, ale pre iných až tak nie, vtedy narazíme na prekážku. Záleží na tom, ako ju predstavíme.

Nám, ktorí sme aj ekumenickým hnutím, nielen mariánskym, sa často stáva, že aj samotní pastori iných cirkví povedia, že Mária, tak ako ju predstavujeme my, a my pritom o nej nič nezatajujeme, je pre nich prijateľná.

Mária, práve preto, že je matkou, môže urobiť veľa pre jednotu

Mária nie je prekážkou, naopak, „práve preto, že je matkou, môže urobiť veľa pre jednotu“ medzi cirkvami.

Z príhovoru na Ekumenickom zhromaždení v Grazi

Graz (Rakúsko) 23. júna 1997

V snahe o zmierenie medzi nami kresťanmi nesmieme zabudnúť na Máriu, ktorú ekumenický koncil v Efeze vyhlásil za Božiu Matku, Theotokos.

Mária, keďže je matka, môže urobiť veľmi veľa pre jednotu.

No nielen ako matka, ona je aj dokonalá kresťanka. Ako dieťa, snúbenica, manželka, panna, matka a vdova môže byť vzorom pre kresťanov povolaných k väčšej dokonalosti (porov. 2 Kor 13, 9-11). Odetá do Božieho slova, obraz žitého evanjelia, je naším „vzorom“. A pod krížom sa pre nás stala oveľa viac ako každý iný vzor: „Na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu,“ v snahe pracovať a trpieť pre jednotu. (63)

Čím je Mária pre kresťanov iných cirkví?

Z odpovede na otázku luteránskeho pastora počas Ekumenického stretnutia hnutia

Castel Gandolfo 4. apríla 1997

Čo môže, podľa teba, ktorá si prezidentkou Máriinho diela, povedať osoba Márie kresťanom iných cirkví dnes, na prahu tretieho tisícročia, keďže sa ešte stále považuje za prekážku k zjednoteniu cirkví?

Mojím presvedčením je, že Mária má čo povedať všetkým cirkvám. Nielen tým, ktoré si ju špeciálne vážia a uctievajú, ale aj tým, v ktorých nie je predmetom zvláštnej úcty, pretože Mária je dokonalá kresťanka.

Vzhľadom na ekumenizmus, na jednotu medzi cirkvami teda potrebujeme to, čo nám hovoril kardinál Bea: „O čo viac sa kresťania z jednej aj druhej strany priblížia k Ježišovi, čiže budú dokonalí, o to viac si budú blízki aj navzájom.“

Preto je v ekumenizme veľmi dôležité pozerať na Máriu aj ako na dokonalú kresťanku, ako na tú, v ktorej žil Kristus. […]

Mária je pre nás predovšetkým vzorom ako Božia Matka. [Tá], ktorá dala život Ježišovi. Naša úloha totiž spočíva v tom, že sa snažíme o Kristovu prítomnosť medzi nami, aby nás čo najviac spojil, v očakávaní aj plného vonkajšieho spoločenstva. Takže Mária, Ježišova matka, Božia Matka, je pre nás vzorom, ako hovorieval Pavol VI., aby sme mohli „prinášať Krista medzi nás“. Mária je teda vzorom pre všetkých.

Tiež vieme, že Ježiš svojím utrpením zmieril ľudí s Bohom i medzi sebou navzájom. Preto Mária môže naozaj hovoriť spolu so sv. Pavlom: „Dopĺňam na sebe to, čo chýba Ježišovmu utrpeniu.“ Stačí si ju len predstaviť tam, pod krížom. Ona naozaj na sebe doplnila Ježišovo utrpenie.

Keďže tu je bolesť […] veľmi dôležitá, pretože je surovinou, pohonnou hmotou jednoty, ak my obetujeme svoje utrpenie, pokánie, náš život podľa toho, ako to od nás vyžaduje kresťanstvo, napodobňujeme Máriu aj tým, že sme ako ona. Dopĺňame na sebe to, čo chýba Kristovmu utrpeniu.

Preto na Márii môžeme vidieť všetky tieto vlastnosti: dokonalá kresťanka, vzor, živé slovo. Živé Božie slovo. Ježiš bol Slovo, ktoré sa stalo telom. Ona je živým slovom. Máriu, ktorá prináša medzi nás Krista, môžeme mať za vzor. Iba ona bola schopná priviesť Krista na tento svet a my môžeme na ňu hľadieť a privádzať ho tak medzi nás duchovne. A potom, ona aj na sebe dopĺňa to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. Bez utrpenia tu na zemi nedosiahneme nič a platí to ešte viac v náboženskej oblasti.

Takže ja si myslím, že toto je prínos, ktorý nám môže darovať Mária.

Keď žijeme v jednote, s Ježišom medzi nami, napodobňujeme Máriu

Chiara pri rôznych príležitostiach opakovane zdôrazňovala, že Ježiš medzi nami je „silným prostriedkom“ ekumenizmu. Ak ho žijeme, nasledujeme Máriu bez toho, že by sme si to uvedomovali.

Z príhovoru k členom hnutia z Veľkej Británie

Liverpool 19. novembra 1965

Luteránom, ktorí prišli do Ríma, som povedala: Veľmi milujete túto spiritualitu; nezabudnite, že zakaždým, keď sa zjednotíte s nami, alebo medzi sebou navzájom, práve kvôli tomu, aby bol Ježiš duchovne prítomný medzi vami, napodobňujete Máriu. Vy, bez toho, aby ste si to uvedomovali, nasledujete Máriu. A hoci vy ju nepokladáte za matku, ona vás už vníma ako svoje deti, pretože nimi ste.

Správať sa ako Máriine deti

Mária, Ježišova matka, matka Bohočloveka, bola vyhlásená za „Božiu Matku“ na Efezskom koncile v roku 431. Keďže bola matkou Bohočloveka, môžeme ju vnímať ako matku Krista, ktorý žije v každom jednom kresťanovi. No je aj matkou vzkrieseného Krista, ktorý je prítomný medzi tými, čo sa navzájom milujú (porov. Mt 18, 20). Je to prítomnosť, ktorú Chiara zdôrazňuje v ekumenickom dialógu, pretože to z nás robí Cirkev. Ak je Mária matkou, je potrebné, aby sme sa správali ako jej deti.

Z príhovoru na Ekumenickom kongrese nazvanom „Dialóg života“

Castel Gandolfo 20. apríla 2001

V našom ekumenickom svete by sme mali zdôrazniť aj ďalšiu vec, a to, že Mária je Božia Matka. Za takú sme ju vyhlásili všetci spoločne, a preto na to nesmieme zabúdať. Mária ako Božia Matka je nesmierne veľká. Je to jej takpovediac najväčšia vlastnosť, ktorá existuje. Ježiš môže povedať Otče večnému Otcovi a Matka matke, ktorá bola pozemskou ženou, takže Mária je nesmierne veľká ako Božia Matka. No Božou Matkou je preto, že je Ježišovou matkou, preto si treba uvedomiť, že ak je Ježišovou matkou, a v to všetci veríme, je Ježišovou matkou všade tam, kde je on prítomný. Teda je aj matkou Ježiša, toho Ježiša, ktorý je vo mne, ak milujem; toho Ježiša, ktorý je medzi nami, ak sa milujeme navzájom. Je matkou mystického Kristovho tela, lebo ono je celé Kristom. Svätý Augustín hovorí, že hlavou a mystickým telom je jediný Kristus, takže Mária je aj matkou mystického tela, ale mystické telo je Cirkev, a teda je aj Matkou Cirkvi. A ak je Matkou, musíme sa správať ako jej deti. Teda je potrebné začať ju milovať, aj keď na to nie sme zvyknutí, aspoň ju začať brať do úvahy.

______________________

Uvedené úryvky sú z knihy Mária od Chiary Lubichovej, ktorá vyšla v roku 2017 vo Vydavateľstve Nové mesto.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Slovo života – marec 2022

Letizia Magriová

Buď sme bratia, alebo nepriatelia

Cyril Dunaj

Slovo života – február 2022

Letizia Magriová

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies