Spiritualita jednoty

„Vzor evanjeliovej revolúcie“. Mária a cesta lásky

Foto archív M. Polákovej
Chiara pri viacerých príležitostiach a osobitne po šesťdesiatych rokoch 20. storočia opisuje hnutie ako nástroj šírenia revolúcie lásky vo svete a Máriu ponúka za vzor tejto revolúcie.
Revolúcia lásky je iná ako revolúcie tohto sveta. Mária nám hovorí, „ako“ byť protagonistami dejín a mať účasť na živote celého ľudstva.
„Kresťanská revolúcia lásky“
Z jedného rozhovoru pre časopis Città Nuova
December 1980

Hnutie považuje Máriu za vzor, ktorým sa má inšpirovať pri „plnení Božej vôle“. Prečo?

Fokolaríni vidia v Márii osobu, ktorá bola verná svojmu poslaniu a tak mala účasť na živote celého ľudstva.

Mária nezaložila Cirkev, ale dala život jej zakladateľovi, my ju považujeme za jeho Matku.

Nerobila žiadne špeciálne aktivity na podporu viery. Dala svetu Slovo, ktoré sa stalo telom, a považujeme ju za Kráľovnú apoštolov.

Ako vieme, nerobila ani nič špeciálne pre chudobných, marginalizovaných, chorých atď., ale nazývame ju „Uzdravenie chorých“, „Potešenie zarmútených“, „Útočisko hriešnikov“, „Pomocnica kresťanov“ a všetci tí, čo ju poznajú, sa k nej utiekajú ako k mame.

Mária nezaložila nijaký kontemplatívny rád, ale kontemplovala nebo vo svojom lone. Jeden jej prívlastok je „Brána do neba“.

Keďže povedala áno Bohu, a nie sebe, stala sa Božou matkou.

A keďže povedala Bohu áno a dokázala sa vzdať aj svojho Syna – Boha na kríži, Kristus ju spojil so svojím vykúpením.

Mária, ako všetky mladé židovky, v srdci uvažovala nad tým, kto sa stane Mesiášovou matkou, a tak nás učí, že ten, kto vloží svoj život do Božích myšlienok, zažije vo svojom živote to, o čom vždy sníval a ešte oveľa viac.

Obracať sa na ňu a spolu s ňou plniť vôľu nebies znamená čo najhlbšie sa začleniť do dejín ľudstva a stať sa ich protagonistom.

„Protestujúca Mária“

Štrajky mládeže vo Francúzsku, ktoré sa začali v máji 1968, sa postupne rozšírili do celého sveta a poznačili chod dejín. V tých istých rokoch sa aj v pokoncilovej Cirkvi zdvihla vlna kritiky. Chiara sa v roku 1969 stretla s mladými a využila tieto protesty na to, aby im ponúkla Máriu a jednotlivé etapy jej života ako vzor pravého protestu. Z jednotlivých etáp prinášame len Magnifikat.

Z príhovoru k mladým z hnutia
Rocca di Papa 16. júla 1969

Žiaľ, sem-tam protestujeme aj proti tým najkrajším veciam na tomto svete a aj na nebi. Kritizujeme pápeža, jeho autoritu, dokonca aj Máriu, Božiu Matku! […]

No a kritizujeme najväčšiu revolucionárku po Ježišovi, ktorá tu bola! Toto je absurdnosť sveta, v ktorom vládne knieža temnôt, krutý nepriateľ Božej Matky.

Chcela by som vám dokázať, že Mária bola naozaj revolucionárka! […]

Po [zvestovaní] ide k Alžbete. […] Vo svojom Magnifikate jej oznámila, že príde niekto, kto zosadí mocnárov z trónov a povýši ponížených; bohatých prepustí naprázdno a hladných nasýti dobrotami… (porov. Lk 1, 52-53). […]

Mária bola ešte mladá a už kritizovala spoločnosť a ako prorokyňa videla do budúcna, až po súčasnosť a aj ďalej. Hlásala, že jedine Ježiš dokáže zmeniť tvárnosť tejto zeme […], pozdvihnúť pokorných, nasýtiť núdznych a zobrať majetok bohatým, ktorí sa ho vzdajú dobrovoľne.

Nemyslíte si, že stvorenie, ktoré vysloví taký úžasný náboženský a sociálny hymnus ako nikto predtým, je aj dnes hodné našej osobitnej úcty? Nie je azda ona najlepšou inšpiráciou celého sociálneho hnutia, ktoré sa dnes teší takej veľkej priazni?

Za každú cenu kráčať s Máriou proti prúdu

Chiara si uvedomovala, že dejiny boli „hrôzostrašným pôstom od Márie“, a konštatuje, že generácia mladých „vôbec alebo len málo pozná Máriu, a preto ju nemiluje a nevenuje jej pozornosť“. Okrem toho, že ju kládla za vzor ako kritičku na nábožensko-spoločenskej úrovni, teda na poli politiky a ekonomiky, navrhla mladým, aby vo svojom osobnom živote kráčali „za každú cenu proti prúdu“ s Máriou a to zvlášť v oblasti čistoty.

Z príhovoru k mladým z hnutia
Rocca di Papa 29. decembra 1972

Zdá sa mi, že hlavnou príčinou nášho zabúdania na Máriu je, že v najtemnejších dejinách sa strhla búrka na poli morálky a z viacerých dôvodov vykorenila každý zákon a zničila každú hranicu […]. Potom si vymyslela všetky možné dôvody, aby ospravedlnila tieto iracionálne zážitky a zdôraznila v človeku namiesto ducha, ktorý ho odlišuje od ostatných tvorov a robí ho podobným anjelom, telo, ktoré ho robí podobným živočíchom.

Preto je Mária, ktorú nazývane dokonalou Pannou, Mária, ktorú Boh ochránil od každého hriechu […], v tomto storočí a zvlášť pre túto generáciu takým kontroverzným znamením, takým výrazným kontrastom, živou výčitkou a je evidentné, že dnes o nej nechceme nič počuť. Dokonca ak sa o nej niekto zmieni, riskuje, že ho umlčia rečami o staromódnosti, bigotnosti, „starej škole“ a stane sa nepopulárnym…

[…] Ak sa teda dnes toľko mladých dostalo do tejto nemorálnosti, ktorá Máriu vytlačila do vyhnanstva a snaží sa vyhladiť spomienku na ňu, bude to azda tým, že by ona, zosobnenie, stelesnenie Božieho zákona, ktorý odsudzuje hriech a tiež všetko nečisté, už nebola v nebi Bohom oslávená pre svoje výnimočné čnosti? Alebo len preto, že ju svet už takto nevníma, prestaneme veriť, že jej srdce je tam hore a že ona nás miluje vrúcnou materinskou láskou?

Ak to však stále platí, nechá sa jeden gen1 unášať prúdom, ktorý akoby zachvátil všetkých, len preto, že niektoré veci už robia takmer všetci?

Nie. Ak revolúcia znamená dosiahnuť spravodlivosť, je potrebné zvoliť si presný smer, kráčať za každú cenu proti prúdu […].

Zlyhali ste? Vráťte sa k Bohu cez Máriu. Odsúďte vo svojom srdci všetko, čo ste spravili, možno zmätení z väčšinových názorov. A vráťte sa k Márii s myšlienkou priviesť k nej mnohých ďalších.

1 Gen sú mladí ľudia, ktorí sa angažujú v hnutí.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Slovo života – marec 2022

Letizia Magriová

Buď sme bratia, alebo nepriatelia

Cyril Dunaj

Slovo života – február 2022

Letizia Magriová

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies