Spiritualita jednoty Spoločnosť

Buď sme bratia, alebo nepriatelia

Po druhý raz v histórii si 4. februára pripomíname Medzinárodný deň ľudského bratstva. Pozrime sa na pozadie tohto dňa a na jeho spojitosť s medzináboženským dialógom.

Medzinárodný deň ľudského bratstva

Medzinárodný deň ľudského bratstva bol vyhlásený OSN 21. decembra 2020. Stanovený dátum je výročím podpísania medzináboženského Dokumentu o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete z roku 2019 v Abu Dabí pápežom Františkom a veľkým imámom mešity Al-Azhara Ahmadom Al-Tajíbom.

OSN týmto rozhodnutím reagovalo na apel náboženských lídrov s vedomím, že medzináboženský a medzikultúrny dialóg je v dnešnej dobe dôležitý a potrebný, lebo pomáha lepšie spoznať spoločné ľudské hodnoty. Ustanovenie tohto dňa chce teda prispieť k budovaniu kultúry pokoja, jednoty, solidarity, porozumenia a spolupráce. Ľudské bratstvo nie je nejakým „bratríčkovaním“ v rámci jednej rodiny, skupiny či krajiny, ale stáva sa kategóriou, ktorá preniká do rôznych oblastí.

blank
Veľký imám mešity Al-Azhar Ahmad Al-Tajíb a pápež František po podpise spoločného Dokumentu o ľudskom bratstve.

Tento deň má principiálne dve roviny: náboženskú a politickú. Prvá kladie dôraz na dôležitosť a prínos medzináboženskej spolupráce. Druhá kladie ľudské bratstvo čoraz viac do úlohy politickej kategórie a princípu medzinárodných vzťahov a verejného života. Aj keď tento princíp v porovnaní s dvoma ďalšími zo slávneho triptychu francúzskej revolúcie ostal dlho v pozadí, teraz sa čoraz častejšie dostáva do popredia. Už zopár desaťročí existujú snahy vidieť bratstvo v tomto svetle.

Medzináboženský Dokument o ľudskom bratstve

Jedným zo základných podnetov k vyhláseniu tohto dňa je, ako som už spomínal, medzináboženský Dokument o ľudskom bratstve. Možno si ešte neuvedomujeme, že ide o historický dokument, ktorý poznačí nasledujúce roky a desaťročia. Okrem iného jeho obsah vyzdvihuje pozitívny prínos náboženstiev, odsudzuje ich spojenie s násilím a vyzýva ku kultúre dialógu, ktorá je cestou vzájomnej spolupráce, správania sa a pochopenia.

Už prvá veta vystihuje jeho podstatu: „Viera vedie veriaceho k tomu, aby v druhom videl brata, ktorému treba pomáhať a milovať ho.“ Preto nasledujúce riadky pozývajú „všetkých ľudí, ktorí v srdci nosia vieru v Boha a vieru v ľudské bratstvo, aby sa spojili a spolupracovali na tom, aby sa toto bratstvo stalo pre nové generácie vodidlom ku kultúre vzájomného rešpektu, vychádzajúc z vedomia, že vďaka veľkej Božej milosti sú všetci ľudia bratmi a sestrami“.

blank
Veľký imám mešity Al-Azhar Ahmad Al-Tajíb a pápež František podpisujú spoločný Dokument o ľudskom bratstve.

Výzva je adresovaná všetkým ľuďom, a špecifickým spôsobom svetovým politikom, predstaviteľom ekonomickej, intelektuálnej, umeleckej či mediálnej sféry, aby sme sa všetci „vážne usilovali o šírenie kultúry tolerancie a pokojného spolužitia; aby sme čo možno najskôr zasiahli, pokiaľ ide o zastavenie vylievania nevinnej krvi, ukončenie vojen, konfliktov, ničenia životného prostredia a proti kultúrnemu a morálnemu úpadku, ktorý svet aktuálne prežíva. (…) Aby sme znovu oživili hodnoty pokoja, spravodlivosti, dobra, krásy, ľudského bratstva a spolunažívania“.

Dokument sa veľmi jasne vymedzuje voči spájaniu náboženstva s násilím, vojnami, nepriateľstvom a extrémizmom. „Tieto hrozné skutočnosti sú ovocím pokrivenia náboženských náuk, politického zneužívania náboženstiev a tiež interpretácií istých skupín veriacich, ktoré v niektorej etape dejín zneužili silu náboženského cítenia v srdciach ľudí na to, aby ich donútili ku konaniu, ktoré nemá nič spoločné s pravdou náboženstva. Urobili to s cieľom dosiahnuť svoje krátkozraké svetské, politické a ekonomické ciele.“

Tento dokument nie je prelomový len tým, že spoločne odsudzuje používanie Božieho mena na ospravedlnenie aktov nenávisti, vraždenia, vyhosťovania, terorizmu či utláčania. Prelomový je najmä tým, že pozýva všetkých prejsť od tolerancie k bratskému spolunažívaniu a hlása, že dnes nadišiel čas bratstva.

Vysoký výbor pre ľudské bratstvo

Jedným z plodov tohto Dokumentu na medzináboženskej úrovni je vytvorenie Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, ktorý má realizovať jeho ciele. Jeho členmi sú kresťanskí, židovskí a moslimskí náboženskí predstavitelia i osobnosti z oblasti vedy a kultúry. Tento Výbor má na starosti aj organizáciu a udeľovanie Zayedovej ceny za ľudské bratstvo. Prvými a zároveň čestnými laureátmi tejto ceny sa stali pápež František a veľký imám Ahmad al Tajíb za podpísanie Dokumentu o ľudskom bratstve. Následne sa nimi minulý rok stali marocko-francúzska aktivistka proti náboženskému extrémizmu Latifa Ibn Ziatenová a generálny sekretár OSN António Guterres.

Práve pri slávení minuloročného dňa bratstva pápež František programovo povedal: „Dnes je bratstvo novou hraničnou výzvou ľudstva. Buď sme si bratmi, alebo sa navzájom ničíme. Dnes nie je čas na ľahostajnosť. Nemôžeme si nad tým umývať ruky, s odstupom, s nedbalosťou, s nezáujmom. Buď sme bratia – dajte mi za pravdu –, alebo sa všetko rúca. Je to hranica. Hranica, na ktorej musíme budovať; je to výzva nášho storočia, je to výzva našich čias.“

blank
Členovia Vysokého výboru pre ľudské bratstvo s generálnym sekretárom OSN Antóniom Guterresom.

Pápež okrem toho podrobnejšie vysvetlil, čím je bratstvo: „Bratstvo znamená vystretú ruku; bratstvo znamená úctu. Bratstvo znamená počúvať s otvoreným srdcom. Bratstvo znamená pevnosť vo vlastných presvedčeniach. Pretože neexistuje skutočné bratstvo, ak kupčíme s vlastnými presvedčeniami. Sme bratmi, zrodenými z toho istého Otca. S odlišnými kultúrami, tradíciami, avšak všetci sme bratmi. A v úcte k našim odlišným kultúram a tradíciám, našim odlišným občianstvam, je potrebné toto bratstvo budovať. Nie s ním kšeftovať. Je čas načúvania. Je čas úprimného prijímania. Je čas istoty, že svet bez bratov je svetom nepriateľov. Chcem to zdôrazniť. Nemôžeme povedať: buď bratia, alebo nebratia. Povedzme to priamo: buď bratmi, alebo nepriateľmi. Pretože nedbanlivosť je veľmi subtílna forma nepriateľstva. Netreba na to vojnu, aby sme si urobili nepriateľov. Stačí nedbanlivosť. (… ) Dosť bolo tohto postoja hľadieť na inú stranu, nestarajúc sa o druhého, akoby neexistoval.“

Tento rok je slávenie Medzinárodného dňa ľudského bratstva prepojené so svetovou výstavou Expo v Dubaji. Predpoludňajšia konferencia, ktorú organizuje Vysoký výbor pre ľudské bratstvo, bude pokračovať popoludňajším pochodom so zástupcami zúčastnených krajín.

Ako podnet na zamyslenie nad zmyslom tohto dňa pripravilo vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj krátke video.

Foto: forhumanfraternity.org

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Ivan Mikloš: Ak by Západ prestal dovážať ruský plyn a ropu, Rusko by si nemohlo dovoliť financovať vojnu

Mária Kostyálová

Výber NM: Zelenskyj sa rozprával s pápežom. Chcel by, aby sa František stal prostredníkom pri rokovaní

Michal Lukáč

Výber NM: Je to morálna autorita, povedal premiér Heger po stretnutí s pápežom

Michal Lukáč

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies