Spiritualita jednoty Správy

Pápež František biskupom rôznych cirkví, priateľom Hnutia fokoláre: Jednota je Boží „sen“

Zdroj: focolare.org

Rozhodné pozvanie „mať odvahu byť jedno“ v podmienkach fragmentácie, ktorú svet zažíva; pokračujte na ceste priateľstva, ku ktorému ste sa zaviazali – tak povzbudil Svätý Otec delegáciu biskupov z rôznych kresťanských cirkví.

Tvárou v tvár ,tieňom uzavretého sveta‘, kde sa ,rúcajú mnohé sny o jednote‘, kde chýba ,jeden spoločný program pre všetkých‘ a globalizácia ,nemá spoločne stanovený smer‘, kde hrozí, že bič pandémie prehĺbi nerovnosti, nás Duch Svätý vyzýva, ,aby sme mali odvahu byť jedno‘, ako hovorí názov vášho stretnutia Mať odvahu byť jedno.“

Toto sú slová pápeža Františka, ktorými zakončil konferenciu biskupov priateľov Hnutia fokoláre, patriacich do rôznych cirkví, s názvom Mať odvahu byť jedno. Dar jednoty v rozdelenom svete (23. – 24. septembra). Dvadsiateho piateho septembra ráno pápež prijal účastníkov na audiencii v Pápežskej sieni vo Vatikáne: osobne bolo prítomných desať biskupov a ďalších 180 zo 70 cirkví sledovalo audienciu na internete. Povzbudil ich, aby žili v jednote, ktorá je srdcom charizmy Chiary Lubichovej: „Táto charizma sa rozrástla tak, že priťahovala mužov a ženy všetkých jazykov a národov silou Božej lásky; vytvárala jednotu bez toho, aby rušila rozmanitosť, ba dokonca ju posilňovala a harmonizovala.“

V ďalšom vysvetlil, že jednota, ktorú nám dal a stále dáva Ježiš Kristus, „nie je unanimizmus, neznamená súhlasiť za každú cenu. Riadi sa základným kritériom, ktorým je úcta k človeku, úcta k výrazu toho druhého, najmä chudobného, malého, vylúčeného“. Dôležitou je tiež výzva pokračovať v započatej ekumenickej ceste, ktorá musí byť „vždy otvorená, nikdy nie výlučná“, a na záver s náznakom náklonnosti povedal: „Usmievajte sa naďalej – je to súčasť vašej charizmy.“

Spolu s delegáciou biskupov boli prítomní: kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, a tiež Margaret Karramová a Jesús Morán, prezidentka a spoluprezident Hnutia fokoláre.

Mons. Brendan Leahy, katolícky biskup z Limericku (Írsko), koordinátor biskupov priateľov Hnutia fokoláre, priblížil pápežovi dva dni konferencie a definoval ich ako „mimoriadne“, zatiaľ čo biskup Christian Krause (Nemecko), bývalý prezident Svetovej luteránskej federácie, predstavil Svätému Otcovi záväzok biskupov „rozšíriť okruh týchto stretnutí medzi biskupmi rôznych cirkví“, aby mohli byť prínosom k uzdraveniu rán rozdeleného sveta, a pre mladých ľudí, ktorí sa boja čeliť budúcnosti. Vyjadril tiež túžbu priniesť podobné stretnutia na africký svetadiel a aj mimo neho.

Metropolita Chrysostomos z Kyrenie, predstaviteľ pravoslávnej cirkvi na Cypre, poukázal na silnú skúsenosť jednoty, ktorú prežívali počas konferencie: „(…) zakúsili sme ,jednotu‘ s evanjeliovou láskou medzi nami ako v prvotnej kresťanskej cirkvi. Podelili sme sa navzájom o svoje skúsenosti a starosti, priznávali sme si vlastné pochybenia; všetko s vôľou spoločne objať Ježiša na kríži, veď on je riešením akejkoľvek nejednoty, a modlili sme sa, aby sme prekročili tieto rozdelenia. Chceme prispieť k šíreniu Kristovho svetla, aby ľuďom nikdy nechýbala nádej.“

Konferencia: „Odvaha“ k jednote

Dva spoločné dni biskupov priateľov Hnutia fokoláre z rôznych cirkví sa vyznačovali výnimočnosťou v mnohých aspektoch. V prvom rade výrazným ekumenickým charakterom, potom základnou tematickou líniou jednoty v súčasnom dejinnom období, keď sa štáty a medzinárodné inštitúcie usilujú nájsť spoločnú víziu aj pri životne dôležitých témach, ako je všeobecné verejné zdravie alebo mier. Biskupi „neváhali“ veriť a hľadať nové cesty spolupatričnosti medzi rôznymi kresťanskými spoločenstvami v službe celej spoločnosti. Spoluprezident hnutia Jesús Morán definoval jednotu ako „naliehavý etický imperatív“ a dodal: „(…) jednota všetkých kresťanov by mohla byť rozhodujúcim prínosom k transformácii sveta.“ Margaret Karramová vyjadrila podporu hnutia, ktoré chce pomáhať pri budovaní siete priateľstva, ktoré sa zrodilo a upevnilo medzi biskupmi v celosvetovom meradle, aby sa „obnovil život našich cirkví v jedinej Kristovej cirkvi“. Konferenciu uzavrela spontánnou modlitbou: „Otče, sme tu malá skupinka laikov a biskupov z rôznych cirkví z celého sveta, všetci sme vášnivo zapálení za jednotu a na ceste k nej. Chceme ti sľúbiť, že budeme pokračovať spoločne, že chceme byť tvojimi nástrojmi pri prinášaní tvojej konkrétnej lásky do našich cirkví.“

Zdroj: Tlačové centrum Hnutia fokoláre

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Dve percentá im pomôžu na sto percent

redakcia nm

Slovo života – marec 2022

Letizia Magriová

Buď sme bratia, alebo nepriatelia

Cyril Dunaj

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies